A XII. Cervinus Művészeti Fesztivál 2023 esőszabályzata:

A Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szervezők) az esetlegesen fellépő kedvezőtlen időjárási körülmények bekövetkeztekor a „XII. Cervinus Művészeti Fesztivál” rendezvénysorozat előadásaira (továbbiakban: előadás) a nézők és a közreműködők testi épsége megóvása érdekében az alábbi esőszabályzatot lépteti életbe. A szabályzat időtartama: 2023. július 13. – 2023. július 26. közötti időszak.

A Szervezők deklarálják, hogy a rendezvénysorozat időtartama alatt folyamatos kapcsolatban állnak a hivatalos meteorológiai szervekkel és online radarállomásokkal (met.huomsz.hu).

Hivatalos szervek által kiadott meteorológiai figyelmeztetés és riasztás alapján a Szervezőknek jogukban áll az előadást annak napján legkésőbb 18 óráig a Szervezők hivatalos kommunikációs platformjain (elsődlegesen Facebook) kiadott közlemény formájában lemondani. Amennyiben a megadott időpontig nem kerül kiadásra közlemény, a Szervezők az előadás megtartására készülnek.

Hirtelen fellépő, szélsőséges időjárási körülmények beállta esetén a Szervezőknek jogukban áll az előadást annak megkezdése előtt a helyszínen is lemondani, továbbá megkezdett előadás esetén félbeszakítani!

Kedvezőtlen időjárási körülmények beállta esetén a Szervezőknek jogukban áll az előadást az előre meghirdetett kezdési időponthoz képest akár 60 perccel később megkezdeni.

Megkezdett, de kedvezőtlen időjárási körülmények okán félbeszakított előadás során a Szervezőknek jogukban áll ún. esőszünetet elrendelni, amelynek időtartama 30 perc. Amennyiben az esőszünet időtartamának lejártát követően sem változik kedvezően az időjárási helyzet, az előadás lemondásra kerül.

Az előadás megtartottnak minősül, ha egyrészes produkció esetén időtartamának fele, kétrészes produkció esetén az első rész lejátszásra kerül.

Amennyiben az előadást a meghirdetett esőnapon sem sikerül megtartani, a Szervezők 10 munkanapon belül a vásárlás helyszínén váltják vissza a jegyeket. A jegy.hu hálózatán vásárolt jegyek árát a jegy.hu a vásárlónak visszautalja.

Egy adott előadásra megváltott jegy érvényes annak meghirdetett esőnapjára is. Kérjük, őrizzék meg belépőiket az esőnapra is!

A Szervezőknek nem áll módjukban visszaváltani a jegyet abban az esetben, ha a Néző a félbeszakadt előadásról távozott, de az később, az esőszünetet követően megtartásra került.

A Szervezőknek nem áll módjukban visszaváltani a jegyet abban az esetben, ha a jegyhez kapcsolódó, beazonosításhoz szükséges nyugta nem áll rendelkezésre. Ezt minden vásárlónak kötelező az előadás végéig megőriznie. 

Kérjük, hogy a mindenkori időjárásnak megfelelően öltözzenek!

Szarvas, 2023. május 15.

Együttműködésüket előre is megköszönve, jó szórakozást kíván:
Cervinus Teátrum